ทดลองเป็นชาวสวนแอปเปิ้ล

Zoom HIROSAKI (Apple farmers)

10.Apple_Farm_02

รายการที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

ประสบการณ์ทดลองเป็นชาวสวน + อาหารกลางวัน (Soba หรือ Nagashi Somen)

Tour Period : 01/04/2018 - 31/03/2019

วันที่ยกเว้น: ตรวจสอบในปฏิทิน

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

TO BE ADVISED

รายละเอียดทัวร์

จำนวนผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ เดินทางขั้นต่ำ 2ท่านขึ้นไป
ออกเดินทางจากสถานี
  • Hirosaki Sta.
อื่นๆ ※กรุณามารวมกันที่หน้าทางออกหลัก (central entrance)ของสถานีฮิโรซากิก่อนเวลา 8:40 น.
※อาจมีกรณียกเลิกการเดินทางได้อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ กรุณาแจ้งล่วงหน้ากับโรงแรมที่คุณพักหรือแจ้งหมายเลขติดต่อฉุกเฉินเมื่อทำการจองสินค้า
※กรุณาเลือกสวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ง่ายต่อการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อคุณต้องร่วมกิจกรรมทำฟาร์ม
※ไกด์ทัวร์แนะนำเป็นภาษาอังกฤษ
※สำหรับมื้อกลางวัน เราจะจัดเตรียมโซบะอุ่นหรือโซเมนซุปเย็นโดยพิจารณาจากอุณหภูมิภายนอกในวันนั้น (ไม่สามารถเลือกได้)

Model Course

(8:40)

สวนแอปเปิ้ล (ทดลองป็นชาวสวน)

ฝึกกิจกรรมการเกษตรที่สวนแอปเปิ้ล กิจกรรมจะต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล

(12:30)

0 items