ทดลองเป็นชาวสวนแอปเปิ้ล มื้อกลางวันอิ่มอร่อยกับโซบะ

Zoom HIROSAKI (Apple farmers)

รายการที่รวมอยู่ในแพคเกจแล้ว :

ประสบการณ์ทดลองเป็นชาวสวน + อาหารกลางวัน

Tour Period : 01/04/2017 - 31/03/2018

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

แพคเกจ 1

1,310
1,310
Add

รายละเอียดทัวร์

จำนวนผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ ※กรุณาสมัคร 3 คนขึ้นไป
ออกเดินทางจากสถานี
  • Hirosaki Sta.

ตัวอย่างแผนการเดินทาง

(8:00)

(8:40)

สวนแอปเปิ้ล (ทดลองป็นชาวสวน)

ฝึกกิจกรรมการเกษตรที่สวนแอปเปิ้ล กิจกรรมจะต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล

(12:00)

0 items