เที่ยวชมเต็มอิ่มในคาบสมุทร Oga

You know NAMAHAGE?

รายการที่รวมอยู่ในแพคเกจแล้ว :

รถแท็กซี่รับส่งร่วมบริการเส้นทาง Namahage + ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Namahage・พิพิธภัณฑ์ Oga Shinzan

Tour Period : 01/04/2017 - 30/09/2017

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

แพคเกจ 1

1,050
510
Add

รายละเอียดทัวร์

จำนวนผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ เดินทางขั้นต่ำ 2ท่านขึ้นไป
ออกเดินทางจากสถานี
  • Oga Sta.
อื่นๆ ※อาจมีกรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
*อาจมีกรณีที่ต้องเดินทางร่วมกับลูกค้าท่านอื่น
*การเดินทางเป็นการใช้บริการแท็กซี่จากบริษัท OK-Kanko หรือ บริษัท Funakawa (ไม่สามารถเลือกได้)
*ประเภทของรถแท็กซี่และจำนวนของรถแท็กซี่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกค้าที่สมัครเข้ามา (ไม่สามารถเลือกได้)
*การเดินรถอาจไม่เป็นไปตามกำหนดการอันเนื่องมาจากสภาพการจราจรหรือสภาพอากาศ
*เวลาออกเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกำหนดการเดินรถของรถไฟ
Links [Namahage Museum] http://www.namahage.co.jp/namahagekan/english/
[Oga Shinzan Museum] http://www.namahage.co.jp/namahagekan/english/denshokan.php

ตัวอย่างแผนการเดินทาง

(13:15)

(13:40) (14:55)

พิพิธภัณฑ์ Namahage・พิพิธภัณฑ์ Oga Shinzan (เข้าชม, ประมาณ 80นาที)

 [พิพิธภัณฑ์ Namahage]
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศและประวัติศาสตร์ของ Oga ผ่าน Namahage และลองแปลงโฉมเป็น Namahage ได้ที่นี่


[Oga Shinzan Folklore Museum]
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงบ้านโบราณตามแบบแผนของจังหวัด Oga สัมผัสพลังและดู Namahage ได้อย่างใกล้ชิด

คอร์สบรรยายเริ่มเวลา 14:00 น.เป็นต้นไป
※อาจไม่สามารถเข้าร่วมได้หากที่นั่งเต็ม

(15:20)

แผนที่

0 items