รถไฟสายท้องถิ่นเมืองTsugaru ”Konan Line” แช่น้ำพุร้อน ต้นน้ำ 100% Tsugaru Onoe Onsen ในฤดูหนาว

Local Experience TSUGARU

รายการที่รวมอยู่ในแพคเกจแล้ว :

นั่งรถไฟ Konan+ออนเซ็น (แช่ออนเซ็นแบบเที่ยววันเดียว)

Tour Period : 01/04/2017 - 30/09/2017

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

แพคเกจ 1

500
250
Add

รายละเอียดทัวร์

จำนวนผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ กรุณาสมัคร 2 ท่านขึ้นไป
Links [รถไฟ Konan Line] http://konantetsudo.jp/
[Tsugaru Onoe Onsen “Fukuya”] http://www.fukuya-spa.com/

ตัวอย่างแผนการเดินทาง

รถไฟ Konan

นั่งรถไฟ Konana วิ่งผ่านช่องแคบ Tsugaru ที่มีประวัติศาสตร์ และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ Hirosaki ผ่านหน้าต่างรถไฟ

Tsugaru Onoe Onsen 「Fukuya」(แช่ออนเซ็น)

เพลิดเพลินไปกับน้ำร้อนที่ Onsen Theme Park ใน Tsugaru ซึ่งจัดบรรยากาศให้เป็นสไตล์สมัยเอโดะ

*เวลาเข้าชม:8:30~22:00

(17:55) (18:03)

(18:19)

แผนที่

0 items