รถบัสรับส่ง・ซุมิคาวะสโนว์ปาร์ค・ชมจุเฮียวโดยรถลุยหิมะ Wild Monster

ชมปรากฏการณ์จุเฮียว(อสูรกายหิมะ)โดยรถหิมะติดเครื่องทำความอุ่น

สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

รถบัสรับส่งไปกลับ
+ซุมิคาวะสโนว์ปาร์ค・นั่งรถสายไวด์มอนสเตอร์
+เล่นหิมะ(พร้อมเลื่อนหิมะ・ถุงมือ・รองเท้าเช่า)

Tour Period : 05/01/2020 - 29/02/2020

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

แพคเกจ 1

*ราคานี้เป็นราคาอ้างอิง โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
2,980
2,330
Add

รายละเอียดทัวร์

จำนวนผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 1 PAX
ออกเดินทางจากสถานี
  • Sendai Sta.
อื่นๆ ※ในตอนขากลับ รถรับส่งจาก Sumikawa Snow Park Gelande House ออกเดินทางในเวลา 16:10 น.
※กรุณาบอกหมายเลขติดต่อของโรงแรมที่พักและหมายเลขติดต่อฉุกเฉินในตอนที่ทำการจอง
※ รถหิมะในการชมปรากฏการณ์จุเฮียวติดเครื่องทำความอุ่นแต่มีกำหนดการลงจากรถเพื่อเดินชมปรากฏการณ์จุเฮียวด้วยโปรดเตรียมชุดกันหนาว,หมวกฯลฯ
※ กรณีฝนฟ้าคะนองอาจมีการยกเลิกการเดินรถเนื่องจากบดบังวิสัยทัศน์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพนักงานขับรถหิมะ
※ กรุณายื่นวอชเชอร์แก่พนักงานของซุมิคาวะสโนว์ปาร์คเฮาส์
※ สัมภาระขนาดใหญ่เช่นกระเป๋าเดินทางสามารถฝากไว้ที่ร้านอาหารสัมภาระชนิดอื่นกรุณาใช้บริการตู้ล็อคเกอร์แบบหยอดเหรียญ
※ รถบัสรับส่งอาจถึงปลายทางช้ากว่ากำหนดเนื่องจากสถาพท้องถนนและสภาพอากาศและหากเลยกำหนดเวลารถบัสรับส่งอาจออกเดินทางแม้ผู้โดยสารจะมาไม่ครบ
Links Miyagi Zao Sumikawa Snow Park: http://www.zao-sumikawa.jp/index.html

Model Course

(08:20)

(10:25) (11:00)

Miyagi Zao Sumikawa Snow Park, Sumikawa Snow Park Gelande

เพลิดเพลินไปกับการชมปรากฏการณ์ทางศิลปะตามธรรมชาติจุเฮียวโดยการนั่งรถหิมะไวด์มอนสเตอร์พร้อมไกด์บรรยาย

 http://www.zao-sumikawa.jp/index.html

(13:00) (16:10)

(18:15)

Calendar

แผนที่

0 items