รถบัสรับส่ง・ซุมิคาวะสโนว์ปาร์ค・ชมจุเฮียวโดยรถลุยหิมะ Wild Monster

ชมปรากฏการณ์จุเฮียว(อสูรกายหิมะ)โดยรถหิมะติดเครื่องทำความอุ่น

รถบัสรับส่งไปกลับ+ซุมิคาวะสโนว์ปาร์ค・นั่งรถสายไวด์มอนสเตอร์+เล่นหิมะ(พร้อมเลื่อนหิมะ・ถุงมือ・รองเท้าเช่า)

 

Tour Period : 06/01/2018 - 28/02/2018

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

แพคเกจ 1

2,945
2,650
Add

รายละเอียดทัวร์

ออกเดินทางจากสถานี
  • Sendai Sta.
เวลาทำการ รถบัสรับส่งไปกลับซุมิคาวะสโนว์ปาร์คเกล็นเดเฮาส์เริ่มออกเวลา16:10
อื่นๆ - กรุณาบอกหมายเลขติดต่อผู้พำนักและหมายเลขติดต่อฉุกเฉินขณะทำการจอง
- รถหิมะในการชมปรากฏการณ์จุเฮียวติดเครื่องทำความอุ่นแต่มีกำหนดการลงจากรถเพื่อเดินชมปรากฏการณ์จุเฮียวด้วยโปรดเตรียมชุดกันหนาว,หมวกฯลฯ
- กรณีฝนฟ้าคะนองอาจมีการยกเลิกการเดินรถเนื่องจากบดบังวิสัยทัศน์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพนักงานขับรถหิมะ
- กรุณายื่นวอชเชอร์แก่พนักงานของซุมิคาวะสโนว์ปาร์คเฮาส์
- สัมภาระขนาดใหญ่เช่นกระเป๋าเดินทางสามารถฝากไว้ที่เรือนอาหารสัมภาระชนิดอื่นกรุณาใช้บริการตู้ล็อคเกอร์แบบหยอดเหรียญ
- รถบัสรับส่งอาจถึงปลายทางช้ากว่ากำหนดเนื่องจากสถาพท้องถนนและสภาพอากาศและหากเลยกำหนดเวลารถบัสรับส่งอาจออกเดินทางแม้ผู้โดยสารจะมาไม่ครบ
Links Miyagi Zao Sumikawa Snow Park: http://www.zao-sumikawa.jp/ Miyagi Zao Frosted Tree Tour: http://www.zao-sumikawa.jp/juhyo.html

Model Course

(08:20)

(10:25) (11:00)

มิยางิซะโอซุมิคาวะสโนว์ปาร์ค・ซุมิคาวะสโนว์ปาร์คเกล็นเดเฮาส์

[มิยางิซะโอซุมิคาวะสโนว์ปาร์ค] เพลิดเพลินไปกับการชมปรากฏการณ์ทางศิลปะตามธรรมชาติจุเฮียวโดยการนั่งรถหิมะไวด์มอนสเตอร์พร้อมไกด์บรรยาย

(13:00) (16:10)

ซุมิคาวะสโนว์ปาร์คเกล็นเดเฮาส์・มิยางิซะโอซุมิคาวะสโนว์ปาร์ค

เล่นหิมะ,พร้อมเลื่อนหิมะ・ถุงมือ・รองเท้าเช่า

(18:15)

แผนที่

0 items