Yamagata Sta.

course#TBYG21
  • Yamagata

เดินเล่นถนนสายออนเซ็นใน ZAO


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
course#TBYG19
  • Yamagata

เที่ยวชม Snow Monster ตลอดสองข้างทาง ด้วยรถตะลุยหิมะขบวนพิเศษ NIGHT CRUISER


1,840
Add
course#TBYG13
  • Yamagata

เดินเล่นในเมืองยามากาตะ&อาหารกลางวัน โซบะยามากาตะ


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
course#JT32
  • Yamagata

ชินคันเซ็นที่มีสปาเท้า 「TOREIYU TSUBASA」


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์