Hachinohe Sta.

course#TBAO9
  • Aomori

อาหารกลางวันหม้อไฟซีฟู้ดของชาวประมงที่ท่าเรือ


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
course#JT1
  • Aomori

รถไฟภัตตาคาร "TOHOKU EMOTION"


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
course#JT10-d2
End of sales
  • Aomori

NEW ! รถไฟภัตตาคาร “TOHOKU EMOTION” พักที่ HACHINOHE WASHINGTON HOTEL (คอร์สอาหารกลางวัน)


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์