อาหารขึ้นชื่อแห่งเซนได ข้าวหน้าปลา Sendai Zuke Don

ลิ้มรส “Sendai Zuke Don” อาหารขึ้นชื่อแห่งเซนไดที่มาพร้อมกับปลา “Shiromi Sakana”

รายการที่รวมอยู่ในแพคเกจแล้ว :

Sendai Zuke Don ข้าวหน้าปลาเนื้อขาว Shiromi Sakana ปลาจากทะเลใกล้ Miyagi และข้าวจากจังหวัด Miyagi ปรุงด้วยซอสปรุงรสเพิ่มรสชาติ

สามารถเลือกได้จากร้านทั้งหมด 9 ร้านในเมืองเซ็นได
ร้าน Tachibana / ร้าน Fuukizushi / ร้าน Sushi Katsu /
ร้าน Denpachi Sushi / ร้าน Sushidai Tora / ร้าน Kyouzushi /
ร้าน Shintomi Sushi / ร้าน Sushi Tetsu S-PAL Sendai / ร้าน Yogorou Sushi

Tour Period : 01/04/2017 - 30/09/2017

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

แพคเกจ 1

760
760
Add

รายละเอียดทัวร์

เวลาทำการ แตกต่างกันแต่ละร้าน
อื่นๆ ※ชนิดของปลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามร้านและฤดูกาล
※ไม่สามารถใช้กับร้าน "Sushi Dori" ที่ชั้น 3 ของสถานีเซนไดได้
0 items