บัสท่องเที่ยวขบวน BASHO (เที่ยวภูเขา Hagorusan และล่องเรือแม่น้ำโมกะมิ)

Mogami River

สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

รถบัส + อาหารกลางวัน (เบนโตะข้าวปั้น) + ล่องเรือแม่น้ำโมกะมิ

Tour Period : End of sales

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

TO BE ADVISED

รายละเอียดทัวร์

จำนวนผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 2 PAX
ออกเดินทางจากสถานี
  • Shinjo Sta.
อื่นๆ <ข้อมูลเกี่ยวกับรถบัส>
※รวมตัวกันที่สถานี Shinjo (ทางออกทิศตะวันตก) ก่อนเวลา 11:20 น.
※เมื่อเลยกำหนดออกเดินทาง รถบัสอาจออกเดินทางแม้ลูกค้าไม่ได้โดยสารอยู่บนรถด้วยก็ตาม
※คอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับบัสทัวร์ที่มีกำหนดการการเดินทางตามกำหนด , แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าชมสถานที่อันเนื่องมาจากสภาพอากาศหรือสภาพการจราจร โปรดทำความเข้าใจ
※ไกด์รถบัสไม่ได้โดยสารไปด้วย
※โปรดยื่นตั๋ววอชเชอร์ให้กับพนักงานประจำรถบัส
※อาจเปลี่ยนไปเดินทางด้วยรถบัสขนาดกลาง, ไมโครบัส, หรือแท็กซี่ได้ แล้วแต่จำนวนลูกค้าที่จองเข้ามา
Links [ล่องเรือในแม่น้ำ MOGAMI]http://www.blf.co.jp/
[ศาลเจา้ Dewa Sanzan] http://www.dewasanzan.jp/en/publics/index/

Model Course

(11:30)

ล่องเรือแม่น้ำโมกะมิ (พร้อมข้าวกล่องเบนโตะ)
(ล่องเรือ: ประมาณ 60นาที)

ล่องไปตามลำธารท่ามกลางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบพิเศษบนเรือในขณะที่ชมวิวทิวทิศน์ของริมสองฝั่งแม่น้ำไปด้วย

http://www.blf.co.jp/

Hagurosan (เที่ยวชม: ประมาณ 45นาที)

Dewa Sanzan เป็นชื่อเรียกกลุ่มของสามภูเขาได้แก่ ภูเขา Gassan, ภูเขา Haguro และ ภูเขา Yudono
เป็นที่เคารพบูชาของศาสนาชูเกนโดะ(Shugendo) และบริเวณทั้งหมดของ Dewa Sanzan ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

http://www.dewasanzan.jp/en/publics/index/

(16:00)

(16:30)

(17:30)

แผนที่

0 items