สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

พาสเดินทาง ZENKOJI/MATSUSHIRO 1วัน + ฟรีตั๋วสำหรับ TOGAKUSHI + ที่พัก