ท่องเที่ยวโดยแท็กซี่ สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมของเมือง Morioka จังหวัด Iwate

สัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ Morioka

Iwachu Metalware Museum-002

รายการที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

แท็กซี่ (Kogensya・Onosensaisho・โรงกลั่นเหล้าสาเก Morioka・พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก Iwachu)

Tour Period : 01/04/2018 - 30/09/2018

วันที่ยกเว้น:อ้างอิงตามปฏิทิน

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

TO BE ADVISED

รายละเอียดทัวร์

ออกเดินทางจากสถานี
  • Morioka Sta.
อื่นๆ -เวลาที่ขึ้นรถ : 9:00 - 15:00
-โดยสารแท็กซี่ขนาดเล็ก (นั่งได้ 4 คน) สำหรับท่านที่มีสัมภาระขนาดใหญ่อาจไม่สามารถโดยสารแท็กซี่ได้
-หากเป็นสัมภาระขนาดใหญ่ประมาณกระเป๋า 2 ใบ สามารถเก็บในกระโปรงหลังรถได้
-อาจมีกรณีที่รถแท็กซี่ไม่อาจเดินรถได้ตรงตามกำหนดเวลา ด้วยปัญหาทางการจราจร หรือสภาพอากาศ
-กรุณายื่นตั๋ว Voucher ให้กับคนขับ และไม่มีการพาเที่ยวส่วนตัวโดยคนขับแท็กซี่
-อาจมีกรณีที่หยุดทำการเนื่องจากความไม่สะดวกของสถานที่
Links [Kogensya]http://kogensya.sakura.ne.jp/
[Onosensaisho]http://iwate.info.co.jp/ono/
[โรงกลั่นเหล้าสาเก Morioka]http://www.asabiraki-net.jp/osake/english/index.html
[พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก Iwachu]http://iwachu.co.jp/

Model Course

Kogensya (เที่ยวชม ประมาน 15นาที)

เข้าชมสถานที่ตีพิมพ์หนังสือ “The Restaurant That Has Many Orders” รวบรวมนิทานเด็กซึ่งตีพิมพ์ในสมัยที่นักประพันธ์อย่าง Kenji Miyazawa ยังมีชีวิตอยู่

Onosensaisho (เที่ยวชม ประมาน 15นาที)

จัดแสดงแบบตัดเสื้อเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเอโดะ กระดานที่ใช้แก้ไขแบบ และข้อมูลกับส่วนผสมในการย้อมให้เป็นสีน้ำเงิน

โรงกลั่นเหล้าสาเก Morioka(Asabiraki) (เปิดให้เข้าชมช่วงเช้า เที่ยวชม ประมาน 20นาที)

เรียนรู้การกลั่นเหล้าสาเกที่โรงกลั่นเหล้าที่รวมกระบวนการที่ทำด้วยมือตามขนบธรรมเนียม และกระบวนการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน

พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก Iwachu (เที่ยวชม ประมาน 20นาที)

สามารถชมเครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก Nambu สืบทอดกันนานกว่า 400 ปี เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และบรรยากาศของโมริโอกะ หรือที่เรียกกันว่ามินิโตเกียว

แผนที่

0 items