สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

ประสบการณ์ทดลองทำข้าวหมกปลาหมึก