โดยสารแท็กซี่ท่องเที่ยวรอบ Tsuruoka เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

Local experience TSURUOKA

Chido museum -Photo credit: yamagatakanko.com

สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

แท็กซี่ (คอร์ส 2ชั่วโมง)

Tour Period : 01/04/2018 - 31/03/2019

วันที่ยกเว้น: ตรวจสอบตามปฏิทิน

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

TO BE ADVISED

รายละเอียดทัวร์

ออกเดินทางจากสถานี
  • Tsuruoka Sta.
อื่นๆ -โดยสารแท็กซี่ขนาดเล็ก (นั่งได้ 4 คน) สำหรับท่านที่มีสัมภาระขนาดใหญ่อาจไม่สามารถโดยสารแท็กซี่ได้
-หากเป็นสัมภาระขนาดใหญ่ประมาณกระเป๋า 2 ใบ สามารถเก็บในกระโปรงหลังรถได้
-อาจมีกรณีที่รถแท็กซี่ไม่อาจเดินรถได้ตรงตามกำหนดเวลา ด้วยปัญหาทางการจราจร หรือสภาพอากาศ
-กรุณายื่นตั๋ว Voucher ให้กับคนขับ และไม่มีการพาเที่ยวส่วนตัวโดยคนขับแท็กซี่
-อาจมีกรณีที่หยุดทำการเนื่องจากความไม่สะดวกของสถานที่
Links [พิพิธภัณฑ์ Hanko Chido] http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0010.html
[พิพิธภัณฑ์ Taiho] http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0008.html
[โบสถ์ Tsuruoka Roman Catholic] http://www.turuoka-catholic.or.jp/frem/index2.html
[พิพิธภัณฑ์ Chido] http://www.chido.jp/

Model Course

พิพิธภัณฑ์ Banko Chido
(เที่ยวชม ประมาณ 20 นาที)

Banko ถูกก่อสร้างในเขต Shonai เพื่อให้การศึกษาและพัฒนาชาวบ้านที่มีความสามารถ และแนวคิดกับการปฏิบัติของเหล่านักรบ

ค่าเข้าชม: ฟรี

 

พิพิธภัณฑ์ Taiho (เที่ยวชม ประมาณ 20 นาที)

การก่อสร้างสูงใหญ่เลียนแบบสไตล์ตะวันตก สมบูรณ์แบบอย่างมากด้วยเอกลักษณ์เฉพาะอย่างหลังคาโดมสีแดง กับกำแพงสีขาว

ค่าเข้าชม: ฟรี

 

โบสถ์ Tsuruoka Roman Catholic・สะพาน Miyukibashi (เที่ยวชม ประมาณ 20 นาที)

หลังคายอดแหลมสีแดงเป็นเอกลักษณ์ แลนด์มาร์คประจำเมือง Tsuruoka

ค่าเข้าชม: ฟรี

 

พิพิธภัณฑ์ Chido (เที่ยวชม ประมาณ 35 นาที)

รวบรวม จัดแสดงทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมกับเครื่องมือที่ใช้ใน “พิพิธภัณฑ์ Chido” และเอกสารเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมของชาวบ้าน Shonai ที่สืบทอดกันมา

ค่าเข้าชม: ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
(ผู้ใหญ่ 700 เยน/เด็ก 280 เยน)

Calendar

แผนที่

0 items