ล่องเรือในแม่น้ำ Mogami (พร้อมอาหารกลางวัน)

สนุกกับการล่องเรือในเมืองของโอชิน

Mogami River

รายการที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

ล่องเรือ (พร้อมอาหารกลางวัน)

Tour Period : 01/04/2018 - 30/09/2018

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

แพคเกจ 1

1,450
1,095
Add

รายละเอียดทัวร์

จำนวนผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ เดินทางขั้นต่ำ 2ท่านขึ้นไป
ออกเดินทางจากสถานี
  • Shinjo Sta.

Model Course

(12:35)

(12:50)

ล่องเรือในแม่น้ำ Mogami (พร้อมอาหารกลางวัน)

 ล่องเรือไปอย่างช้าๆ ท่ามกลางธรรมชาติยิ่งใหญ่ ชมทิวทัศน์พร้อมรับประทานอาหารกลางวันชั้นเลิศ

(13:50)

0 items