โรงแรม FOUR POINTS BY SHERATON HAKODATE

FOUR POINTS BY SHERATON HAKODATE

สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

ที่พัก (รวมอาหารเช้า)

Tour Period : End of sales

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

TO BE ADVISED

รายละเอียดทัวร์

ออกเดินทางจากสถานี
  • Hakodate Sta.
Links [FOUR POINTS BY SHERATON HAKODATE] https://premierhotel-group.com/hakodate/eng/

Model Course

FOUR POINTS BY SHERATON HAKODATE

https://premierhotel-group.com/hakodate/eng/

Calendar

แผนที่

0 items