โรงแรม LA VISTA HAKODATE BAY (SGL・TWN) 

LA VISTA HAKODATE BAY public bath

สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

ที่พัก (รวมอาหารเช้า)

Tour Period : End of sales

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

TO BE ADVISED

รายละเอียดทัวร์

ออกเดินทางจากสถานี
  • Hakodate Sta.
Links [La Vista Hakodate Bay] http://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/

Model Course

โรงแรม La Vista Hakodate Bay

http://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/

Calendar

แผนที่

0 items