สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

(01 เม.ย. 2019 – 14 เม.ย. 2019)
รถบัสท่องเที่ยว + โรปเวย์
—————————
(15 เม.ย. 2019 – 30 ก.ย. 2019)
รถบัสท่องเที่ยว