โรงแรม HACHINOHE WASHINGTON HOTEL

HACHINOHE WASHINGTON HOTEL

สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

ที่พัก (รวมอาหารเช้า)

Tour Period : End of sales

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

TO BE ADVISED

รายละเอียดทัวร์

ออกเดินทางจากสถานี
  • Hon-Hachinohe Sta.
Links [HACHINOHE WASHINGTON HOTEL] http://hachinohe.washington-hotels.jp/

Model Course

แท็กซี่ (ประมาณ 5 นาที)

★1 ค่าแท็กซี่ :ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

HACHINOHE WASHINGTON HOTEL

 http://hachinohe.washington-hotels.jp/

Calendar

แผนที่

0 items