รถบัสท่องเที่ยว VIEW BUS ชมซากุระที่ SHIRAKAWA・AIZU・OUCHI-JUKU

Shirakawa Komine Castle

สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

ค่าโดยสารรถบัส + ทำเครื่องประดับแบบญี่ปุ่น (Shirakawa fusui mame daruma)

Tour Period : See you next season!

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

TO BE ADVISED

รายละเอียดทัวร์

จำนวนผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 1 PAX
ออกเดินทางจากสถานี
  • Shin Shirakawa Sta.
อื่นๆ <ข้อมูลเกี่ยวกับรถบัส>
※กรุณามาถึงป้ายรถบัสบริเวณทางออกทิศตะวันออกของสถานี Shin-shirakawa ก่อนเวลา 9:50 น.
※รถออกเดินทางตามเวลาที่กำหนด กรณีที่คุณมาสาย รถอาจออกเดินทาง แม้คุณยังไม่ได้โดยสารบนรถก็ตาม
※รถบัสนี้มีกำหนดเวลาการเดินทาง เวลาที่ใช้ในการเดินทาง หรือเวลาที่ใช้ในแต่ละสถานที่อาจมีการแปลงได้ขึ้นอย่างสภาพอากาศและสภาพการจราจร
※กรณีที่ดอกซากุระยังไม่บาน ทัวร์ก็ยังคงทำการ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางในบางจุด
※ไกด์แนะนำเป็นภาษาญี่ปุ่น
※กรุณายื่นวอชเชอร์ให้กับพนักงานบนรถบัส
Links [สวนสาธารณะ Nanko] http://shirakawa315.com/eng/nanko_park.html
[สวน Suirakuen] http://shirakawa315.com/eng/nanko_park.html
[ปราสาท Shirakawa Komine] http://shirakawa315.com/eng/shirakawa_komine_castle.html
[สวนสาธารณะ Horikawa Water Park] http://www.tif.ne.jp/jp/spot/spot_disp.php?id=4801
[Ouchi-juku] http://www.tif.ne.jp/lang/en/sightseeing/detail.php?id=17&category=2

Model Course

(10:00)

สวนสาธารณะ Nanko ・สวน Suirakuen★1
(เดินเล่น: ประมาณ 60 นาที)

[สวนสาธารณะ Nanko ]
สวนนันโคะถือว่าเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุด เริ่มขึ้นในปี 1801 โดย Sadanobu Matsudaira เขามีชื่อเสียงในฐานะเจ้าแห่งอาณาจักร Shriakawa รวมถึงเป็นปรมาจารย์ชาและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำสวนสไตล์ญี่ปุ่น

[สวน Suirakuen] 
★1 ค่าเข้าชม:ลูกค้ารับผิดชอบเอง ผู้ใหญ่t 320เยน/ เด็ก 60เยน
※เวลาทำการ:9:00-17:00น.

ปราสาท Shirakawa Komine・
Ninomaru-chaya(เดินเล่น・อาหารกลางวัน★2: ประมาณ 60นาที)

หนึ่งในร้อยปราสาทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่น ในช่วงฤดูซากุระจะมีซากุระกว่า 180ต้นออกดอกบานสะพรั่ง สามารถเพลิดเพลิกกับการเดินชมตัวปราสาทและกำแพงที่มีวิวของต้นซากุระเป็นฉากประกอบสวยงาม

★2 อาหารกลางวัน: ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ชมซากุระที่สวน Horikawa Water Park (ชมผ่านหน้าต่างรถ)

ต้นซากุระมากกว่า 700ต้น เรียงรายเป็นแนวยาวเลียบไปกับริมฝั่งน้ำ มองดูคล้ายอุโมงค์ของต้นซากุระ

Ouchi-juku(เดินเล่น: ประมาณ 60นาที)

เป็นหมู่บ้านโบราณเล็กๆ ที่มีบ้านที่มุงหลังคาด้วยหญ้าคาหลายหลังเรียงกัน หนึ่งในเมืองพักแรมของนักเดินทางสมัยเอโดะที่ยังหลงเหลือร่องรอยไว้ให้ชมมาจนถึงปัจจุบัน

(16:50)

Calendar

แผนที่

0 items