เทือกเขา Shirakami มรดกทางธรรมชาติของโลก (Akita→Hirosaki)

Experience Resort Train SHIRAKAMI

รายการที่รวมอยู่ในแพคเกจแล้ว :

ขึ้นรถไฟ Resort Shirakami + พักค้างคืน

Tour Period : 01/04/2017 - 30/09/2017

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

แพคเกจ 1

3,140
3,040
Add

รายละเอียดทัวร์

ออกเดินทางจากสถานี
  • Akita Sta.
Links [Resort Shirakami] https://www.jreast.co.jp/e/joyful/shirakami.html

ตัวอย่างแผนการเดินทาง

(10:38)

รถไฟ Resort Shirakami No.3

เที่ยวชมทิวทัศน์สวยงามของเทือกเขา Shirakami กับเกลียวคลื่นกระทบผาหิน สนุกสนานไปกับการแสดงดนตรี Tsugaru Shamisen ภายในรถไฟ รวมทั้งกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ ทุกสถานี 

(15:48 )

0 items