ไกด์นำเที่ยวภาษาอังกฤษ! เที่ยวสนุุกใน “MAHOROBA-NO-SATO” TAKAHATA! ด้วยแท็กซี่

ท่องเที่ยวด้วยแท็กซี่พร้อมไกด์นำเที่ยวพูดภาษาอังกฤษ

Kumano Taisha Shrine

สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

แท็กซี่ (4 ชั่วโมง) + ไกด์นำเที่ยวภาษาอังกฤษ

Tour Period : 01/04/2019 - 31/03/2020

คอร์สเก็บเชอร์รี่: ※ปลายมิถุนายน - ต้นกรกฎาคม / คอร์สเก็บองุ่น: ※ปลายกรกฎาคม - ต้นตุลาคม / คอร์สเก็บแอปเปิ้ล: ※ต้นกันยายน - ต้นพฤศจิกายน

วันที่ยกเว้น: ตรวจสอบตามปฏิทิน

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

TO BE ADVISED

รายละเอียดทัวร์

จำนวนผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 2 PAX
ออกเดินทางจากสถานี
  • Takahata Sta.
อื่นๆ ※ ในตอนที่ทำการจองสินค้าท่านสามารถเลือกระหว่างคอร์สพื้นฐานหรือคอร์สเก็บผลไม้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ท่านเดินทางด้วย
※ คอร์สนี้เฉพาะการท่องเที่ยวด้วยแท็กซี่จำกัดเวลา 4ชั่วโมง แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเข้าชมหรือเวลาที่ใช้ในแต่ละสถานที่ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรหรือสภาพอากาศ
※ แท็กซี่ที่ใช้เป็นแท็กซี่ขนาดเล็ก(บรรทุกผู้โดยสารได้ 4ท่าน รวมที่นั่งของไกด์ภาษาอังกฤษด้วย ฉะนั้นแต่ละคอร์สจึงรับได้ไม่เกิน 3ท่านต่อคอร์ส) หากสัมภาระมีขนาดใหญ่เกินไปอาจไม่สามารถโดยสารได้ครบทุกท่าน
※ สัมภาระแบบพกพา (carry-on) ขนาดเล็กไม่เกิน2ชิ้นสามาถเก็บหลังรถได้
※ กำหนดการเดินทางโดยแท็กซี่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศ, หรืออื่นๆ
Links [ถนน Showa Enmusubi] http://samidare.jp/takahata/note?p=log&lid=261353
[ศาลเจ้า Kumano Taisha Shrine] http://www.kumano-taisha.or.jp/#
[ศูนย์ท่องเที่ยว Yoneori]  http://www.e-k.co.jp/
[Takahata Winery] http://www.takahata-winery.jp/index.asp

Model Course

(11:00)

ถนน Showa Enmusubi
(อาหารกลางวัน★1: ประมาณ 45นาที)

ชื่อ"ถนน Showa Enmusubi" หมายถึงโชคในการพบคู่รักหรือการแต่งงานครองรักนั่นเอง ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งด้วยกัน รวมถึง Showa Miniature Museum บรรยากาศบริเวณนี้คล้ายกับสมัยโชวะปีที่ 30 (1950 ถึง 60s)

★1อาหารกลางวัน:ลูกค้ารับผิดชอบเอง

ศาลเจ้า Kumano Taisha Shrine
(เที่ยวชม: 30นาที)

นี่คือ 1 ใน 3 ของศาลเจ้า Kumano ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตามตำนานเทพเจ้าเล่ากันว่าชายหญิงคู่แรกได้รับการผูกดวงชะตาจากเทพเจ้าในศาลเจ้าแห่งนี้ จึงเป็นที่นิยมของคนที่ต้องการมาขอพรในเรื่องของความรัก

ศูนย์ท่องเที่ยว Yoneori (ชอปปิง: 25นาที)

สามารถเลือกซื้อหาสินค้าพิเศษของจังหวัดยามากาตะและผักผลไม้ตามฤดูกาล

※เวลาทำการ: (1 เม.ย. - 30 พ.ย.) 9:00-17:30น., (1 ธ.ค. - 31มี.ค.) 9:30-17:00น. (เปิดตลอดทั้งปี)

Takahata Winery (ชิมไวน์: 35นาที)

Mahoroba-no-sato เป็นแหล่งผลิตไวน์บรรยากาศดีตั้งอยู่ในเมืองทาคาฮาตะ มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมามากมายในแต่ละปี ไวน์ Mahoroba no Kifujin คือสินค้าขึ้นชื่อขายดีมาตั้งแต่ก่อตั้ง

※เวลาทำการ:(1 เม.ย. - 30 พ.ย.) 9:00-17:00น., (1 ธ.ค. - 31มี.ค.)10:00-16:30น. (เปิดตลอดทั้งปี) 

※ช่วงฤดูหนาว ม.ค. - มี.ค. : ปิดทุกวันพุธ

(15:00)


(11:00)

Takahata Winery (ชิมไวน์: 30นาที)

Mahoroba-no-sato เป็นแหล่งผลิตไวน์บรรยากาศดีตั้งอยู่ในเมืองทาคาฮาตะ มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมามากมายในแต่ละปี ไวน์ Mahoroba no Kifujin คือสินค้าขึ้นชื่อขายดีมาตั้งแต่ก่อตั้ง

※เวลาทำการ:(1 เม.ย. - 30 พ.ย.) 9:00-17:00น., (1 ธ.ค. - 31มี.ค.)10:00-16:30น. (เปิดตลอดทั้งปี) 

※ช่วงฤดูหนาว ม.ค. - มี.ค. : ปิดทุกวันพุธ

ถนน Showa Enmusubi
(อาหารกลางวัน★1: ประมาณ 45นาที)

ชื่อ"ถนน Showa Enmusubi" หมายถึงโชคในการพบคู่รักหรือการแต่งงานครองรักนั่นเอง ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งด้วยกัน รวมถึง Showa Miniature Museum บรรยากาศบริเวณนี้คล้ายกับสมัยโชวะปีที่ 30 (1950 ถึง 60s)

★1อาหารกลางวัน:ลูกค้ารับผิดชอบเอง

Sosho Rose Garden (เที่ยวชม: ประมาณ 30นาที)

สวนกุหลาบกว่า 340 สายพันธุ์ ดอกกุหลาบราว 6,000 ดอกบานสะพรั่งไปทั่วสวน คุณสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ของพื้นที่ลุ่มน้ำ Yonezawa ได้จากในระเบียงของสวนกุหลาบแห่งนี้

สวนผลไม้ (เก็บเชอร์รี่ ★2: ประมาณ 35นาที)

★2 เก็บเชอร์รี่: ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ศูนย์ท่องเที่ยว Yoneori (ชอปปิง: 30นาที)

สามารถเลือกซื้อหาสินค้าพิเศษของจังหวัดยามากาตะและผักผลไม้ตามฤดูกาล

※เวลาทำการ: (1 เม.ย. - 30 พ.ย.) 9:00-17:30น., (1 ธ.ค. - 31มี.ค.) 9:30-17:00น. (เปิดตลอดทั้งปี)

(15:00)


(11:00)

สวนผลไม้ (เก็บผลไม้ ★1: ประมาณ 30นาที)

★1 เก็บผลไม้: ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ถนน Showa Enmusubi
(อาหารกลางวัน★2: ประมาณ 45นาที)

ชื่อ"ถนน Showa Enmusubi" หมายถึงโชคในการพบคู่รักหรือการแต่งงานครองรักนั่นเอง ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งด้วยกัน รวมถึง Showa Miniature Museum บรรยากาศบริเวณนี้คล้ายกับสมัยโชวะปีที่ 30 (1950 ถึง 60s)

★2อาหารกลางวัน:ลูกค้ารับผิดชอบเอง

ศาลเจ้า Kumano Taisha Shrine
(เที่ยวชม: 30นาที)

นี่คือ 1 ใน 3 ของศาลเจ้า Kumano ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตามตำนานเทพเจ้าเล่ากันว่าชายหญิงคู่แรกได้รับการผูกดวงชะตาจากเทพเจ้าในศาลเจ้าแห่งนี้ จึงเป็นที่นิยมของคนที่ต้องการมาขอพรในเรื่องของความรัก

ศูนย์ท่องเที่ยว Yoneori (ชอปปิง: 25นาที)

สามารถเลือกซื้อหาสินค้าพิเศษของจังหวัดยามากาตะและผักผลไม้ตามฤดูกาล

※เวลาทำการ: (1 เม.ย. - 30 พ.ย.) 9:00-17:30น., (1 ธ.ค. - 31มี.ค.) 9:30-17:00น. (เปิดตลอดทั้งปี)

Takahata Winery (ชิมไวน์: 35นาที)

Mahoroba-no-sato เป็นแหล่งผลิตไวน์บรรยากาศดีตั้งอยู่ในเมืองทาคาฮาตะ มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมามากมายในแต่ละปี ไวน์ Mahoroba no Kifujin คือสินค้าขึ้นชื่อขายดีมาตั้งแต่ก่อตั้ง

※เวลาทำการ:(1 เม.ย. - 30 พ.ย.) 9:00-17:00น., (1 ธ.ค. - 31มี.ค.)10:00-16:30น. (เปิดตลอดทั้งปี) 

※ช่วงฤดูหนาว ม.ค. - มี.ค. : ปิดทุกวันพุธ

(15:00)

Calendar

แผนที่

0 items