ทิวทัศน์สวยงาม! ล่องเรือไปตามลำน้ำ Geibikei (พร้อมอาหารกลางวัน)

สุดยอดวิว! ล่องเรือชมธรรมชาติพร้อมอาหารกลางวัน

Geibikei

สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

ตั๋วล่องเรือ Geibikei funakudari + อาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง)

Tour Period : 01/10/2019 - 31/03/2020

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

แพคเกจ 1

1,400
1,170
Add

รายละเอียดทัวร์

ออกเดินทางจากสถานี
  • Ichinoseki Sta.
อื่นๆ ※โปรดเลือกเวลาออกเดินทาง (ออก 11:00 น. ,ออก 12:00 น., ออก 13:00 น.) ในขณะที่ทำการจองสินค้า
※กรุณามาถึงที่เค้านท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 15 นาที.
※โปรดยื่นตั๋ววอยเชอร์ให้กับผู้นำทัวร์ที่จุดเค้านท์เตอร์จำหน่ายตั๋วเรือนำเที่ยว
※อาจมีการยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากสภาพอากาศหรือเหตุอื่นๆฃ
※โปรดเก็บรักษาตั๋ววอยเชอร์ให้ดี จะไม่มีการเปลี่ยนคืนหรือออกใบใหม่ให้ในกรณีศูนย์หาย
Links [ลองเรือไปตามแม่น้ำ Geibikei]http://www.geibikei.co.jp/funakudari/

Model Course

ล่องเรือที่ช่องเขาเกบิเคย์ (อาหารกลางวันบนเรือ) ประมาณ 90นาที

ชมทิวทัศน์ของแม่น้ำที่ไหลไปตามผาหิน ล่องเรือไปตามน้ำที่ใสสะอาดกับทัศนียภาพที่เปี่ยมไปด้วยพลัง

เวลาออกเดินทางของเรือแต่ละรอบ (ออก 11:00 น. ,ออก 12:00 น., ออก 13:00 น.)

※1 ธันวาคม - 29 กุมภาพันธ์ ให้บริการเรือ Kotastu

Calendar

Boarding point

Boarding point

Boarding point

Boarding point

Video

แผนที่

0 items