สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

เช่าชุด(พร้อมเครื่องประดับผม) ประมาณ 1 ชั่วโมง