Matsushima 1 ใน 3 ทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น

Matsushima 3 View of Japan

Matsushima

รายการที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

ล่องเรือนำเที่ยวอ่าว Matsushima (Bashou Course・Shiogama→Matsushima)

Tour Period : 01/04/2018 - 30/09/2018

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

แพคเกจ 1

690
450
Add

รายละเอียดทัวร์

ออกเดินทางจากสถานี
  • Sendai Sta.
อื่นๆ * คอร์สนี้เป็นคอร์สท่องเที่ยวที่ให้ลูกค้าได้ท่องเที่ยวไปรอบๆ สถานที่ต่างๆ อย่างอิสระ ภายในช่วงเวลาทำการของแต่ละสถานที่นั้นๆ

<แนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวล่องเรือมัตสึชิมะไอส์แลนด์ครุยส์จาก Shiogama ไป Matsushima>
* สถานที่ขึ้นเรือ : Shiogama:Marine Gate Shiogama ※เดิน 15 นาทีจากสถานี Shiogama
* เวลาออกเดินทางจาก Shiogama:9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
* กรุณามาถึงสถานที่ขึ้นเรือ ก่อนเวลาเรือออก 15นาที
* อาจมีกรณียกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากสถาพอากาศหรือเหตุอื่นๆโปรดทำความเข้าใจ
Links [Matsushima Island Cruis]https://www.marubun-kisen.com/
[Godaido] http://www.matsushima-kanko.com/miru/detail.php?id=141
[Zuiganji Temple]http://www.zuiganji.or.jp/

Model Course

Matsushima Island Cruise

In contrast to Matsushima Bay's feminine scenery, these masculine, rugged rocks display a panorama that will offer continuous surprise.

ศาลเจ้า Godaido

เปรียบดังศูนย์กลางของสถานที่ท่องเที่ยวในอ่าว Matsushima โดยจะต้องข้ามสะพานเล็กๆ ไป

วัด Zuiganji

วัด Zuiganji สร้างโดย Date Masamune ซึ่งภายในไม่ได้มีเพียงแค่วัดวาอาราม แต่ยังมีจุดที่น่าชมอย่างต้นสนญี่ปุ่นหรือหินใหญ่เรียงราย

แผนที่

0 items