ท่องเที่ยวไปเช้าเย็นกลับด้วยแท็กซี่ ชมโรงหมักเหล้าและเหล้าพื้นบ้าน ไปพิพิธภัณฑ์ Aizu Kitakata Ramen

Best of KITAKATA

Otazuki Kura

รายการที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

แท็กซี่ (คอร๋ส 1.5 ชั่วโมง)

Tour Period : 01/04/2018 - 30/09/2018

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

TBA

รายละเอียดทัวร์

ออกเดินทางจากสถานี
  • Kitakata Sta.
เวลาทำการ ※เวลาที่ขึ้นรถได้:10:00 - 15:00
อื่นๆ -โดยสารแท็กซี่ขนาดเล็ก (นั่งได้ 4 คน) สำหรับท่านที่มีสัมภาระขนาดใหญ่อาจไม่สามารถโดยสารแท็กซี่ได้
-หากเป็นสัมภาระขนาดใหญ่ประมาณกระเป๋า 2 ใบ สามารถเก็บในกระโปรงหลังรถได้
-บางกรณีรถแท็กซี่อาจไม่สามารถเดินทางได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากสภาพอากาศหรือสภาพการจราจร
-กรุณายื่นตั๋ว Voucher ให้กับคนขับ และไม่มีการพาเที่ยวส่วนตัวโดยคนขับแท็กซี่
-อาจมีกรณีที่หยุดทำการเนื่องจากความไม่สะดวกของสถานที่
Links [Kitanohana Sake Brewery] http://www.kitano87.jp/
[Aizu Kitakata Ramen Museum] http://kawakyo.co.jp/

Model Course

โรงหมักเหล้า Kita no Hana (เที่ยวชมและทดลองชิม ประมาณ 20 นาที)

“Kita no Hana” เปิดกิจการในปีไทโชที่ 8 โดย “Hoshi Masamune” เป็นการทำสุราที่ฟื้นฟูอีกครั้งหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 สามารถชมวิธีการทำสุราได้ในสถานที่จริง  ※การเที่ยวชมโรงหมักเหล้าอาจยกเลิกได้ หากเกิดปัญหาติดขัดเกี่ยวกับการทำงานในคลังสินค้า

พิพิธภัณฑ์ Aizu Kitakata Ramen (เที่ยวชม ประมาณ 20 นาที)

ลองรับประทาน Aizu Kitakata Ramen ชมการทำเส้นราเมง สามารถซื้อกลับไปได้

ถนน Otazuki Kura (เดินเล่นตามอัธยาศัย ประมาณ 20 นาที)

Anda dapat melihat tata kota yang mewarisi tradisi zaman dulu

แผนที่

0 items