ท่องเที่ยวใน Aomori Set B(พร้อมอาหารกลางวัน)

Exciting AOMORI

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ (Nebuta Warasse)+จุดชมวิว Asupamu+เรือ Memorial+จับจ่ายสินค้าที่ตลาด+ อาหารกลางวัน

ระยะเวลาเดินทาง 01/08/2016 - 31/03/2017

※วันที่ยกเว้น:8/9, 8/10, 8/13,12/24~1/2,1/23~25,3/6~10, และ วันจันทร์(หากเป็นวันหยุดจะหยุดในวันถัดไป)

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

รายละเอียดทัวร์

ออกเดินทางจากสถานี Aomori Sta.

ตัวอย่างแผนการเดินทาง

( 10:00 )

(10:02) ( 11:30)

Nebuta Warasse

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะจังหวัด Aomori ※จัดแสดงโคมไฟที่ใช้ในเทศกาลจริง ※ทดลองเต้น Haneto

(11:40) (12:30)

ตลาดปลา Furukawa

ลองทำ Nokke Don (ข้าวหน้าตามใจฉัน) ที่ 『Aomori Gyosai Center 』ห้องครัวของชาว Aomori

*คุณสามารถแยกจองสินค้า mini tour ออกจากสินค้า main course ได้
Nokke Don อาหารขึ้นชื่อแห่งตลาดปลาฟุรุกาวะ Furukawa
mini

(12:40 ) (13:30)

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Aomori ASPM

จากจุดชมวิวของตึกที่สูงที่สุดในจังหวัด Aomori มองเห็นทั้งเมืองและไกลถึง Hokkaido เลย

(13:40 ) (14:40 )

Seikan Ferry Memorial Ship Hakkodamaru

ขึ้นรถไฟที่สร้างขึ้นก่อนมีอุโมงค์ Seikan ที่ชินคันเซ็นวิ่งผ่าน เที่ยวชมเรืออนุสรณ์ของจริง แต่เดิมเคยเป็นเรือข้ามฟากที่มีลักษณะเฉพาะ โดดเด่นและหาชมยากลำหนึ่งของโลก

*คุณสามารถแยกจองสินค้า mini tour ออกจากสินค้า main course ได้
คูปองเที่ยวชม Aomori Waterfront
mini

(14:45) (15:15)

A-FACTORY (พร้อมคูปองช้อปปิ้ง 500 เยน)

เที่ยวชมโรงงาน “Cidre”  เครื่องดื่มมีฟองที่ทำจากแอปเปิ้ล สินค้าเฉพาะจังหวัด Aomori และแวะเดินเที่ยวช้อปปิ้งของฝาก (เข้าชมฟรี)

(15:18)

แผนที่

0 items