ทัศนศึกษา Aizu Buke Yashiki (บ้านนักรบซามุไร) และทดลองระบายสีลงบนตุ๊กตา Akabeko หรือ ตุ๊กตา Okiagari

ศึกษาประวัติศาสตร์ของเมือง Aizu-Wakamatsu และ ทดลองทำของเล่นพื้นเมืองของ Aizu อย่างสนุกสนาน

Aizu Bukeyashiki 3- Photo Credit www.tif.ne.jp

สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

ค่าเข้าชมบ้านนักรบ Aizu
+ ค่ากิจกรรมระบายสี(ลงบนตุ๊กตา Akabeko หรือ ตุ๊กตา Okiagari Koboshi))
+ ตั๋วรถบัสสำหรับ 1วัน

Tour Period : 01/10/2019 - 31/03/2020

สอบถามข้อมูล

*กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์

ราคาเริ่มต้น

แพคเกจ 1

1,030
860
Add

รายละเอียดทัวร์

อื่นๆ ※ เลือกประเภทของกิจกรรมระบายสี(ตุ๊กตา Akabeko หรือ ตุ๊กตา Okiagari Koboshi)ในวันเดินทาง (กลุ่มเดียวกัน ได้ทำกิจกรรมแบบเดียวกัน)
※ โปรดมาถึงสถานที่ทำกิจกรรมระบายสีก่อนเวลา 15:30 น. (เมษายน - พฤศจิกายน)
※ โปรดมาถึงสถานที่ทำกิจกรรมระบายสีก่อนเวลา 15:00 น. (ธันวาคม- มีนาคม)
Links [Aizu Buke Yashiki] http://bukeyashiki.com/
[ตั๋ว 1 วันสำหรับบัสทัวร์รอบเมือง] https://www.aizubus.com/rosen/machinaka-shuyu/

Model Course

ตั๋วรถบัสทัวร์รอบเมือง Machinaka 1 วัน

https://www.aizubus.com/rosen/machinaka-shuyu

※เลือกระหว่าง  Haikara-san bus หรือ Akabe bus.

Aizu Buke Yashiki
(หมู่บ้านซามุไร, กิจกรรมระบายสี)

ศึกษาประวัติศาสตร์ของเมือง  Aizu-Wakamatsu และ ทดลองทำของเล่นพื้นเมืองของ Aizu อย่างสนุกสนาน 

※เวลาทำการ:8:30-17:00น. (เม.ย.-พ.ย.)  9:00-16:30น. (ธ.ค.-มี.ค.)

(ระบายสี 30-40 นาที)

Calendar

แผนที่

0 items