Yamagata

URL: http://yamagatakanko.com/translation/

จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลญี่ปุ่น มีชื่อเสียงเกี่ยวกับภูเขาที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่หิมะจะปกคลุมไปทั่ว ทำให้เกิดภาพที่สวยงามและมีสโนวมอนสเตอร์ที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดยามากาตะ