Nagano

URL:

จังหวัดนากาโนะมีเทือกเขาเจแปนแอลป์ที่ถูกขนานนามว่าเป็น "หลังคาของประเทศญี่ปุ่น" เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย น่าดึงดูดใจในการไปเยี่ยมเยือน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ออนเซ็นและอากาศบริสุทธิ์ รวมทั้งของอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงอย่าง "ชินชูโซบะ"


course#NNB2
See you next season!
  • Nagano

พาสเดินทาง ZENKOJI/MATSUSHIRO 1วัน & ฟรีตั๋วสำหรับ TOGAKUSHI


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
course#JT62
See you next season!
  • Nagano

NEW ! KOUMI LINE HIGH RAIL 1375 (HOSHIZORA - Starry Sky)


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์