Iwate

URL: http://www.japan-iwate.info/

ศูนย์รวมของอาหารชั้นเลิศ ทั้งเรื่องรสชาติและความสนุกสนานในการรับประทาน อย่างวังโกะโซบะ หรือราเมงเย็นยอดนิยมสำหรับฤดูร้อนอย่าง โมริโอกะ เรเมง และยังมีธรรมชาติ ที่งดงามรวมถึงมรดกโลกที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม

  • Morioka Sta.
  • Ichinoseki Sta.
  • Hiraizumi Sta.
  • Geibikei Sta.

course#0017

เที่ยวชมฟาร์มปศุสัตว์ Koiwai

  • Iwate

780
Add
mini#mini0008

บะหมี่สามชนิดที่หาทานได้ที่โมริโอกะ - Wanko Soba

  • Iwate

990
Add