Iwate

URL: http://www.japan-iwate.info/

ศูนย์รวมของอาหารชั้นเลิศ ทั้งเรื่องรสชาติและความสนุกสนานในการรับประทาน อย่างวังโกะโซบะ หรือราเมงเย็นยอดนิยมสำหรับฤดูร้อนอย่าง โมริโอกะ เรเมง และยังมีธรรมชาติ ที่งดงามรวมถึงมรดกโลกที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม

  • Morioka Sta.
  • Ichinoseki Sta.
  • Hiraizumi Sta.
  • Geibikei Sta.

course#0020

ท่องเที่ยวโดยแท็กซี่ สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมของเมือง Morioka จังหวัด Iwate

  • Iwate

2,660
Add
course#0018

ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม Hiraizumi (พร้อมอาหารกลางวัน)

  • Iwate

1,650
Add