Hakodate

URL: http://www.hakodate.travel/th/

ฮาโกดาเตะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในฮอกไกโด ด้วยทิวทัศน์ที่งดงามของอาคารทางประวัติศาสตร์ บ่อน้ำพุร้อน อาหารรสเลิศ และงานต่างๆ ที่มีตลอดทั้งปี ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองใหญ่และความงามของธรรมชาติ

  • Onuma-Koen Sta.
  • Kikonai Sta.
  • Shin Hakodate Hokuto Sta.

course#HB-0003

NEW ! ประสบการณ์เช่าชุดพื้นเมืองใส่เดินชมเมือง Hakodate

  • Hakodate

1,140
Add
course#HB-0002

NEW ! ทัวร์บัสชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะยามค่ำคืน

  • Hakodate

420
Add
course#HB-0001

NEW ! นั่งรถบัสท่องเที่ยวชมเมืองฮาโกดาเตะแบบเต็มอิ่ม

  • Hakodate

1,180
Add