Fukushima

URL: http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/

ประตูสู่ภูมิภาคโทโฮคุ เป็นจังหวัดแรกของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น หมู่บ้านเก่าแก่ ปราสาทที่งดงาม และธรรมชาติที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสและทำความรู้จักกับโทโฮคุมากขึ้น

  • Fukushima Sta.
  • Aizuwakamatsu Sta.
  • Nanukamachi Sta.
  • Koriyama Sta.
  • Kitakata Sta.
  • Hanamizuzaka Sta.
  • Shin Shirakawa Sta.

mini#mini0028

ทัศนศึกษาเข้าชมบ้านนักรบซามุไร Aizu Samurai Village และทดลองระบายสีลงบนตุ๊กตา

  • Fukushima

On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
course#mini0027

นั่งรถไฟ Iizaka ไปแช่ Iizaka Onsen วันเดียวไปกลับ

  • Fukushima

On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
mini#mini0021

แพ็กเกจอาหารกลางวันที่ Shibukawa Donya

  • Fukushima

On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์