Aomori

URL: http://www.en-aomori.com/

จังหวัดเหนือสุดของภูมิภาคโทโฮคุ เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลชั้นดี และมีผลไม้ที่ยอดเยี่ยม อย่างแอปเปิ้ล ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงมีธรรมชาติที่สวยงามกระจายอยู่ทั่วจังหวัดสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


course#TB_AO08
  • Aomori

ทดลองเป็นชาวสวนแอปเปิ้ล


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
course#TB_AO07
  • Aomori

สัมผัสประสบการณ์ศิลปะการต่อสู้แบบโบราณของญี่ปุ่น


1,600
Add
course#TB_AO04
  • Aomori

NEW ! TOHOKU BUFFET VIEW BUS ชมซากุระ TSUGARU


2,275
Add
course#TB_AO01
  • Aomori

ท่องเที่ยวใน Aomori (พร้อมอาหารกลางวัน)


1,310
Add
course#0051
  • Aomori

รถไฟภัตตาคาร "TOHOKU EMOTION"


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
course#0046
  • Aomori

ดื่มด่ำบรรยากาศ Tsugaru หน้าหนาว! ขึ้นรถไฟ Tsugaruji ในฤดูหนาว


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
course#0010
  • Aomori

อาหารกลางวันหม้อไฟซีฟู้ดของชาวประมงที่ท่าเรือ


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์