Aomori

URL: http://www.en-aomori.com/

จังหวัดเหนือสุดของภูมิภาคโทโฮคุ เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลชั้นดี และมีผลไม้ที่ยอดเยี่ยม อย่างแอปเปิ้ล ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงมีธรรมชาติที่สวยงามกระจายอยู่ทั่วจังหวัดสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 • Hachinohe Sta.
 • Aomori Sta.
 • Hirosaki Sta.
 • Goshogawara Sta.
 • Tanesashi-Kaigan Sta.
 • Fukaura Sta.
 • Juniko Sta.
 • Shin-Aomori Sta.
 • Hakodate Sta.

course#0051

รถไฟภัตตาคาร "TOHOKU EMOTION"

 • Aomori

On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
course#0050

รถไฟ Resort Shirakami พักที่ AJIGASAWA

 • Aomori

On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
course#0049

รถไฟ Resort Shirakami เดินเล่นที่ AJIGASAWA 1 วัน

 • Aomori

On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
course#0010

อาหารกลางวันหม้อไฟซีฟู้ดของชาวประมงที่ท่าเรือ

 • Aomori

1,310
Add
course#0009

ทดลองเป็นชาวสวนแอปเปิ้ล

 • Aomori

1,310
Add
course#0008

สัมผัสประสบการณ์ศิลปะการต่อสู้แบบโบราณของญี่ปุ่น

 • Aomori

1,520
Add