สรุปรายการ & กรอกแบบฟอร์ม


สอบถามเกี่ยวกับ

1

VIEW BUS Panorama ! Yamagata Zao Juhyo Kanshougo (สัมผัสทัศนียภาพปกคลุมด้วยหิมะบนภูเขา Zao เมือง Yamagata จาก Ropeway - พร้อมรถบัสไปกลับ 1 วัน) (#TBYG20)

ค่าโดยสารรถบัส + ค่าขึ้นกระเช้าลอยฟ้า + อาหารกลางวัน + ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Yamadera Basho Museum

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทริปนี้!

สำหรับการตรวจเช็คข้อมูล ราคา และสถานะของทัวร์ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและกดส่งแบบฟอร์ม
บริษัททัวร์ของเราจะรีบดำเนินการตอบกลับโดยเร็วที่สุด
หลังจากคุณได้ทำการกดส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว เราถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้แล้ว
0 items