สรุปรายการ & กรอกแบบฟอร์ม


สอบถามเกี่ยวกับ

1

NAEBA PRINCE HOTEL (#NNB25)

ที่พัก (1 คืน อาหาร 2 มื้อ) + เซ็ตอุปกรณ์เช่าครบชุด (เซ็ตอุปกรณ์สกี 3 ชิ้น หรือสโนว์บอร์ด 2 ชิ้น และเครื่องแต่งกาย) 1 วัน + ตั๋วลิฟท์ (1 วัน)

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทริปนี้!

สำหรับการตรวจเช็คข้อมูล ราคา และสถานะของทัวร์ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและกดส่งแบบฟอร์ม
บริษัททัวร์ของเราจะรีบดำเนินการตอบกลับโดยเร็วที่สุด
หลังจากคุณได้ทำการกดส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว เราถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้แล้ว
0 items