สรุปรายการ & กรอกแบบฟอร์ม


สอบถามเกี่ยวกับ

1

ไหว้ขอพรพระจันทร์ที่ศาลเจ้า KUMANO & พักที่ออนเซ็น AKAYU (#TBYG15)

ที่พัก + ไหว้ขอพรพระจันทร์ที่ศาลเจ้า KUMANO + ของฝาก ข้าวปั้นโอนิกิริย่าง + ผ้าเช็ดตัว + ตั๋วสำหรับเข้าออนเซ็นสาธารณะ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทริปนี้!

สำหรับการตรวจเช็คข้อมูล ราคา และสถานะของทัวร์ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและกดส่งแบบฟอร์ม
บริษัททัวร์ของเราจะรีบดำเนินการตอบกลับโดยเร็วที่สุด
หลังจากคุณได้ทำการกดส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว เราถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้แล้ว
0 items