สรุปรายการ & กรอกแบบฟอร์ม


สอบถามเกี่ยวกับ

1

รถบัสท่องเที่ยว ENJOY HAKODATE (#HB1)

รถบัสท่องเที่ยว 1วัน + ค่าเข้าชมหอคอย Goryokaku + ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรืออนุสรณ์ Mashu Maru + ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Hokkaido Sakamoto Ryoma + ไกด์นำเที่ยว Motomachi

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทริปนี้!

สำหรับการตรวจเช็คข้อมูล ราคา และสถานะของทัวร์ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและกดส่งแบบฟอร์ม
บริษัททัวร์ของเราจะรีบดำเนินการตอบกลับโดยเร็วที่สุด
หลังจากคุณได้ทำการกดส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว เราถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้แล้ว
0 items