สรุปรายการ & กรอกแบบฟอร์ม


สอบถามเกี่ยวกับ

1

ประสบการณ์เช่าชุดพื้นเมืองใส่เดินชมเมือง Hakodate (#HB3)

เช่าชุด(พร้อมเครื่องประดับผม) ประมาณ 1 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทริปนี้!

สำหรับการตรวจเช็คข้อมูล ราคา และสถานะของทัวร์ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและกดส่งแบบฟอร์ม
บริษัททัวร์ของเราจะรีบดำเนินการตอบกลับโดยเร็วที่สุด
หลังจากคุณได้ทำการกดส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว เราถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้แล้ว
0 items