สรุปรายการ & กรอกแบบฟอร์ม


สอบถามเกี่ยวกับ

1

ทัศนศึกษา Aizu Buke Yashiki (บ้านนักรบซามุไร) และทดลองระบายสีลงบนตุ๊กตา Akabeko หรือ ตุ๊กตา Okiagari (#TBFS1)

ค่าเข้าชมบ้านนักรบ Aizu + ค่ากิจกรรมระบายสี(ลงบนตุ๊กตา Akabeko หรือ ตุ๊กตา Okiagari Koboshi)) + ตั๋วรถบัสสำหรับ 1วัน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทริปนี้!

สำหรับการตรวจเช็คข้อมูล ราคา และสถานะของทัวร์ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและกดส่งแบบฟอร์ม
บริษัททัวร์ของเราจะรีบดำเนินการตอบกลับโดยเร็วที่สุด
หลังจากคุณได้ทำการกดส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว เราถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้แล้ว
0 items