สรุปรายการ & กรอกแบบฟอร์ม


สอบถามเกี่ยวกับ

1

ทดลองเป็นเกษตรกร (#0016)

ทำกิจกรรมแบบชาวไร่+พักค้างคืน ■ ตัวอย่างกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม สนุกสนานกับหิมะ เช่น เล่นหิมะ ตักหิมะ หรือทำอาหารพื้นบ้านอย่างคิริทัมโปะ และทดลองผ่าฟืน เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทริปนี้!

สำหรับการตรวจเช็คข้อมูล ราคา และสถานะของทัวร์ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและกดส่งแบบฟอร์ม
บริษัททัวร์ของเราจะรีบดำเนินการตอบกลับโดยเร็วที่สุด
หลังจากคุณได้ทำการกดส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว เราถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้แล้ว
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
0 items