จุดชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำทะดะมิ หมายเลข 1

จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของรถไฟสาย JR Tadami และสะพานข้ามแม่น้ำทะดะมิ หมายเลข 1

INFORMATION 詳情

0 items